Skip to main content

logo fp cmyk cz white

logo fp cmyk cz white

Založení nové katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky

| Aktuality

Na základě příkazu děkana č. 3/2022 vzniká k 1. 1. 2023 katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky. Bude využívat zkratku KGD. 

Řízením katedry byl do úspěšného ukončení výběrového řízení na pozici vedoucího katedry pověřen Jiří Šmída. Katedra bude zajišťovat didaktickou přípravu ve studijních programech Informatika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský) a Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol – obor Informatika, bude se podílet na výuce relevatních předmětů ve studijních programech Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský), Aplikovaná geografie (bakalářský), Učitelství pro 2. stupeň základních škol – obor Zeměpis (navazující magisterský), Aplikovaná geografie a regionální rozvoj (navazující magisterský). Bude servisním pracovištěm pro zajištění výuky základů informatiky ve studijních programech uskutečňovaných FP TUL. Tvůrčí činnost katedry bude směřovat především do oblasti vzdělávání č. 30 Učitelství a oblasti č. 33 Vědy o Zemi.