Skip to main content

logo fp cmyk cz white

logo fp cmyk cz white

Jaká bude nová geografie?

Akce k tématu revize RVP ZV Geografie

Kde nás potkáte

Liberec | čtvrtek a pátek 6. a 7. 6. 2024 | konference DigiGeo

Kde jste nás potkali

Liberec | pondělí 13. 5. 2024 | zdarma | začátek 10:00 nebo 13:30

Vygenerováno pomocí AI ∙ 2. května 2024 v 2:49 odp.

Nová geografie pro 21. století?

Revize RVP hledá odpovědi na výzvy vzdělávání dětí pro společnost dneška a budoucnosti. A je jisté, že se změnami přírodního a společenského prostředí se objevují i nové situace, které děti řeší a v dospělosti budou řešit. 

Vygenerováno pomocí AI ∙ 2. května 2024 v 2:54 odp.

Co se novým RVP pro školní geografii změní?

Velká revize RVP ZV navrhla řadu změn pro hodiny geografie (dříve zeměpisu). Jaké jsou? Jak je chápat? Jak se výuka promění? A proč?

Vygenerováno pomocí AI ∙ 2. května 2024 v 2:59 odp.

Nebojme se změn. Jsme tu, abychom pomáhali.

Honí se vám hlavou otázky? To je dobře. My vám rádi pomůžeme v hledání odpovědí.

Pár otázek, pár odpovědí

Zeměpis nebo geografie?

Obě slova, zeměpis a geografie, jsou synonyma. Jejich obsah tvoříme my, učitelé, sami. Součástí navrhovaných změn je ale i vytvoření nové vzdělávací oblasti Geografie s jediným předmětem, který se nazývá Geografie.

Tedy pro školní geografii nové RVP zavádí pojmenování nejen ve shodě s názvem vědecké disciplíny a vysokoškolských studijních programů, ale i s názvy profesí používané v současnosti ve velké části Evropy.

Proč nová geografie?

Názvem předmětu Geografie tvoříme šanci představit žákům, rodičům a veřejnosti náš předmět jako zdroj pro osvojení kompetence významné pro porozumění soudobému světu a jeho tématům.

Znalosti geografických konceptů, procesů a metod zkoumání našeho světa jsou důležité pro pochopení, že je lze úspěšně aplikovat v různých regionech, životních situacích i školních předmětech.

Není důležité, kolik států každého z kontinentů známe, ale zda a jak znalosti osvojené studiem jednoho dokážeme aplikovat na jiné místo naší planety.

Jaká témata jsou v RVP ZV Geografie nosná?

Návrh nové Geografie obsahuje 18 očekávaných výsledků učení (OVU) členěných do 4 tematických okruhů.

První téma Geografie a její metody poznávání se zaměřuje na základy metod geografického poznání, které žák potřebuje pro naplnění všech ostatních OVU. A zároveň pro naplnění prvních OVU lze využít vybrané téma z dalších témat.

Druhé téma Přírodní a socioekonomické prostředí a jejich vzájemné interakce ukazuje cestu propojování fyzické a humánní geografie jako složek prostředí, které se ovlivňují obousměrnými vztahy. OVU si všímají lokálního až globálního měřítka procesů a také souvislostí mezi zdroji prostředí a konflikty.

Třetí téma Místa a regiony světa představuje ve čtyřech OVU jak tradiční pohledy (mentální mapy), tak novější (identita).

Poslední, čtvrté téma Udržitelnost života na Zemi završuje geografická témata dvojicí OVU, která mohou umocnit vnímání školní geografie jako disciplíny reagující na aktuální otázky života na Zemi: udržitelnost života, environmentální problémy a má role v nich.

Jak studovat návrh RVP ZV?

RVP obsahuje jedinou závaznou část nazvanou očekávaný výsledek učení (OVU) - jsou označeny kódem, jehož poslední trojčíslí je číslem výsledku (příklad OVU 001).

OVU jsou děleny do tematických celků.

Pořadí OVU neurčuje pořadí, v jakém si škola/učitel rozhodne výsledek umístit v ŠVP. Jednotlivé výsledky nutně neurčují návaznosti, byť se často (logicky) nabízí. Učitel může ve výuce rozpracovat několik OVU souběžně.

Každý OVU je doplněn zdůvodněním, tedy stručným popisem zamýšleným obsahem.

Pro porozumění cílům OVU lze využít část nazvanou Dílčí/postupné kroky. Ta navrhuje (není závazná) jedno z možných postupů k dosažení OVU. Dílčí kroky naznačují možný přístup k formulaci ŠVP.

Pro každý OVU je vypracován seznam příkladů možných důkazů o učení, tedy příkladů úloh, které lze pro ověření kvality osvojení OVU žákem použít. 

Máte další otázky? Podělte se o ně s námi - osobně na některé z našich akcích. Nebo nám napište.

Máte dotazy? Napište nám.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci

Jiří Šmída

E-mail: jTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 734 396 927

Národní pedagogický institut ČR,
Praha

Matěj Vrhel

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Telefon: 608 770 443

Na začátek


Kde nás najdete? Jak se na místo konání workshopů dostat?

Budova G univerzitního kampusu

Hlavní konferenční prostor: 3. patro, "Malá aula" G312

Konference se odehraje v prostorách moderní univerzitní budovy G, která je součástí univerzitního kampusu v blízkosti ulice Husova. Setkáme se v tzv. DigiCompLab na 5. patře budovy.

  • Přesná adresa: Univerzitní nám. 1410, 461 17 Liberec (Mapy Google)

  • Doprava MHD: kampus a budova G jsou nejlépe dostupné autobusy MHD č. 15 a 19 (ze zastávky na místo konání 3 minuty). Pro další informace doporučujeme např. Mapy.cz.

  • Doplňující možností MHD je tramvaj č. 2 a 3, zastávka Botanická zahrada, pěšky (trasa) na místo akce 10 minut (tramvaj od vlakového nádraží a centrální MHD stanice Fügnerova směr Lidové sady - Zoo), více viz Mapy.cz.

  • Parkování: může být vzhledem k velkému vytížení kampusu komplikované, vyhraďte si dostatek času na hledání místa v okolí kampusu, a to i ve větší vzdálenosti.


Od roku 2014 spolupracujeme s radnicí v Liberci (mapy Direction) a festivalem Anifilm na vývoji speciálních map města pro turisty a návštěvníky. Mapy si můžete stáhnout zdarma z webových stránek naší Katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky

Na začátek