Skip to main content

logo fp cmyk cz white

logo fp cmyk cz white

Jaké je to být

učitelem informatiky

21. století?

nabídka vzdělávacího programu pro střední školy

Chcete svým žákům a žákyním zpestřit "školu" a zaměnit jejich tradiční školní prostředí za univerzitní prostory? Zveme vás na návštěvu naší Laboratoře digitální kompetence na Technické univerzitě v Liberci.

Specializujeme se na odbornou přípravu učitelů informatiky. Pro středoškolské žáky a žákyně nabízíme prakticky zaměřený vzdělávací program, ve kterém si vyzkouší povolání učitele informatiky v moderní škole 21. století.  

co je to

nová informatika?

Vzdělávací oblast Informatika v RVP ZV se nově zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Je založena na aktivních činnostech, při kterých žáci využívají informatické postupy a pojmy. Poskytuje prostředky a metody ke zkoumání řešitelnosti problémů i hledání a nalézání jejich optimálních řešení, ke zpracování dat a jejich interpretaci a na základě řešení praktických úkolů i poznatky a zkušenost, kdy je lepší práci přenechat stroji, respektive počítači. Pochopení, jak digitální technologie fungují, přispívá jednak k porozumění zákonitostem digitálního světa, jednak k jejich efektivnímu, bezpečnému a etickému užívání.

 • Stručná a rychlá fakta
  • vzdělávací program - projektový den - 4 hodiny
  • zdarma
  • pro školní skupiny (střední škola)
  • soubor úloh z informatického myšlení
  • práce s digitální technikou
  • jak pracuje učitel informatiky blízké budoucnosti
 • Pro koho je workshop vhodný?

  Žáci/žákyně 2. až 4. ročníku středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zájmem o informatiku a/nebo povolání učitelů.

  Skupina žáků (třída) o maximálním počtu 30 žáků. Žáci budou následně rozděleni do menších skupin po cca 10 žácích. Skupina bude následně řízena jedním odborníkem z Katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky (KGD).

  Pro potenciální zájemce o studium učitelství informatiky.

 • Cíl vzdělávacího programu

  Cílem projektového dne je představení práce učitelů informatiky budoucnosti. Žáci si vyzkouší aktivity se vzdělávacími technologiemi i bez nich, v roli vzdělávaných i vzdělávajících (tedy vyzkouší si práci učitele základní nebo střední školy). Zjistí, že učitelství informatiky je výzva, ale především užitečná a zároveň hravá práce.

 • Co zažijete?

  Žáci si vyzkouší:

  • Jak se dá porozumět konceptům informatiky i bez digitálních technologií.
  • Jak z pozice učitele připravit obtížnost zadání tak, aby nebyla pro potenciální žáky nudně lehká, ale ani nezvládnutelně obtížná.

  Účastníci si vyzkouší v roli učitele připravit vlastní učební úlohy pro žáky školy.

  Konkrétní nástroje zahrnují práci s

  • robotickými stavebnicemi,
  • vzdělávacími robotickými hračkami využívaných ve školství

  a seznámí se se základními principy 3D modelování a obsluhou 3D tiskáren.

  A povíme vám, co jsou to unplugged aktivity.

 • Dejte nám vědět, ozveme se brzy...

  Napište nám o svém zájmu o tento vzdělávací program a my se s vámi spojíme. Naši komunikaci urychlí tyto informace:

  • přibližný termín (den v týdnu a měsíc), abychom mohli najít nám i vám vyhovující den,
  • ročník a počet žáků,
  • speciální přání pro obsah semináře (pokusíme se k nim přihlédnout).

  --> kontakty

Odborní garanti workshopu

Martin Prade

Od roku 2013 vyučuje informatiku na prvním a druhém stupni ZŠ. Aktivně se zapojuje do rozvoje aktivit ICT ve vzdělávání.

Jan Berki

odborník ...

Momentky z programu workshopu

Od roku 2014 spolupracujeme s radnicí v Liberci (mapy Direction) a festivalem Anifilm na vývoji speciálních map města pro turisty a návštěvníky. Mapy si můžete stáhnout zdarma z webových stránek naší Katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky