Skip to main content

logo fp cmyk cz white

logo fp cmyk cz white

Závěrečné zkoušky

  • Do stanoveného termínu je potřeba se přihlásit pomocí přihlašovacího portálu FP TUL.
  • Pokud obhajujete kvalifikační práci z informatiky, musíte se zároveň zapsat i na odbornou rozpravu. Obě povinnosti nelze rozdělit do dvou termínů.
  • Na vykonání zkoušky se dostavte vždy s předstihem (kdyby náhodou někdo „vypadl“).
  • Jedná se o významný okamžik, přizpůsobte tomu tedy svůj oděv.
  • Zkouška trvá 30 minut a stejnou dobu máte na přípravu. Otázky z tematických okruhů určuje komise.
  • Skladbu otázek najdete v jednotlivých okruzích. Obecně platí, že jedna otázka je didaktická, zbylé dvě jsou informatické.
  • V případě dotazů týkajících se SZZ u učitelské informatiky (Bc. i NMgr.) se obraťte na tajemníka komise.