Skip to main content

logo fp cmyk cz white

logo fp cmyk cz white

Nabídka studia

Co můžete na naší katedře studovat?

Informatika se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský 3letý studijní program realizujeme jak v prezenční, tak kombinované formě studia. Je primárně určen pro ty, kteří chtějí pokračovat v navazujícím učitelském studijním programu, ale nejen pro ně. Kromě odborných předmětů obsahuje už i didaktické. Pro studium si musíte vybrat ještě druhý studijní program se zaměřením na vzdělávání do kombinace.

Učitelství informatiky pro SŠ a 2. st. ZŠ

Informatika jako navazující magisterský 2letý studijní program je specializací v rámci studijního programu Učitelství pro střední školy a 2. stupeň základních škol. Musíte si vybrat ještě druhou specializaci do kombinace. Studijní program realizujeme jak v prezenční, tak kombinované formě studia. Vstupní podmínkou je úspěšné absolvování alespoň bakalářského studijního programu v příbuzném oboru.


Roršiřující studium informatiky

Jedná se o 5semestrální kurz v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, je tedy zpoplatněn. Studium je určeno pro rozšíření tzv. aprobace. Podmínkou vstupu do studia je již získaná kvalifikace pro výuku na 2. st. základní školy nebo pro výuku na střední škole. Předměty jsou vyučovány dohromady s kombinovanou formou studia a výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu.


Koordinace v oblasti ICT

Specializační studium pro výkon pozice koordinátora v oblasti informačních a komunikačních technologií aktuálně neposkytujeme.