Skip to main content

logo fp cmyk cz white

logo fp cmyk cz white

Aktuality na katedře

| Aktuality

DigiGeo Liberec 2024 je konferencí o digitální kompetenci v geografickém vzdělávání. Její druhý ročník se uskuteční na Technické univerzitě v Liberci na začátku června a pro konferenční hosty připravuje program plný pestrých forem setkávání nad odbornými tématy škol a vzdělávání současnosti a blízké budoucnosti. Web i registrace jsou spuštěny.

Druhý ročník konference DigiGeo nabídne návštěvníkům nejen referáty odborníků na vzdělávání z českých univerzit, ale i pohledy učitelů a učitelek z praxe.  Jejich příklady dobré praxe budou patřit k tomu nejdůležitějšímu v konferenčním programu. Teorii budou doplňovat četné praktické dílny (workshopy). Novinkou (a specialitou) programu budou referáty odborníků ze zahraničí, čímž se naše konference stane mezinárodní.

 • O čem DigiGeo Liberec 2024 bude?
  • Dvoudenní setkání stovky zájemců především o geografické vzdělávání a jeho podporu digitálními technologiemi.
  • Přednášky na téma dobré učitelské praxe.
  • Dílny s praktickými ukázkami.
  • Setkávání, síťování, odborné diskuse.
  • Inspirace.

  Read more

 • A jaká budou témata konference?
  • Geotechnologie v terénní geografické výuce.
  • 3D tisk do školy patří.
  • Revize RVP a jak tvořit ŠVP pro novou geografii.
  • Příběhové mapy a digitální geografické příběhy.
  • AI v hodině geografie/zeměpisu.

  A další překvapení, které postupně odhalíme.

  Read more

Konferenční poplatek je díky finanční podpoře NPI ve výši pouhých 1000 Kč (vč. DPH) a zahrnuje jak domácí stravu (kdo v minulém ročníku zažil Koláčkovy dobroty, ví, o čem je řeč), tak i ubytování.

Kapacita konference je omezena na 90 účastníků (z toho 30 míst je rezervováno pro VŠ studenty a studentky učitelství, kteří po doložení studia v prezenční formě od nás získají možnost účasti zdarma).

| Aktuality

Chcete se naučit používat generativní AI pro tvorbu rešerší pro vaše závěrečné práce? Nástroj scite_ vám to umožní. Díky spolupráci s Univerzitní knihovnou TUL mají studentky a studenti FP TUL příležitost rychlého a praktického seznámení s nástrojem na hodinovém kurzu. Ten se uskuteční ve středu 27. 3. 2024 v DigiCompLab. Co se dozvíte? Čtěte dále v článku.

| Aktuality
Vytvořeno AI nástrojem Adobe Firefly.

Počínaje středou 7. 2. se po tři dny budou v Liberci na Technické univerzitě setkávat odborníci v otázkách informatického vzdělávání. Česko-slovenská akce má svou dlouhou historii, jejíž součástí je i liberecká katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky, tradiční pořadatel českých ročníků. Zajímavý program zahrnuje přednášky nejen v češtině a slovenštině, ale i v angličtině. Své odborné zkušenosti a náměty k přemýšlení totiž účastníkům a účastnicím nabídnou i hosté z Německa a UK.

Podrobný program najdete na webu akce.

| Aktuality

S novým rokem jsme připravili novou nabídku spolupráce pro odbornou veřejnost - kurzy dalšího vzdělávání v oboru digitální kompetence. Zahajujeme již v únoru dvojicí témat zaměřených na digitální kompetenci v hodinách zeměpisu/geografie. Informacím a nabídce kurzů je věnovaná nová webová stránka naší katedry. 

| Aktuality

Slovy nelze plně vyjádřit myšlenky a pocity vyvolané neomluvitelnou agresí na FF UK v Praze. Vyjadřujeme hlubokou soustrast všem pozůstalým a podporu akademické obci FF UK.