Skip to main content

logo fp cmyk cz white

logo fp cmyk cz white

digitální kompetence (nejen) v geografickém vzdělávání

Konference pro učitele geografie a dalších předmětů věnovaná postupům integrace digitální kompetence do školního vzdělávání

Liberec, pátek 12. 5. 2023

Naše vize

Učitel s pochopením významu digitální kompetence pro oborovou gramotnost.

Učitel s vizí proč, jak a kdy budovat digitální kompetenci jeho žáka.

Naše mise

Tvořit prostor pro setkání, výměnu zkušností, síťování a vzdělávání učitelů a dalších aktérů vzdělávání prostřednictvím konference a jejího teroreticky i prakticky zaměřeného obsahu.

První ročník konference skončil

75

konferenčních účastníků

11

referátů

6

praktických dílen

O čem to bylo?

Z jakých míst jste přijeli?

Klíčová slova

škola klíčové kompetence digitální kompetence mapy a GIS geografické vzdělávání revize RVP

Kdy?

Pátek 12. května 2023. Celodenní akce se začátkem v 9 hod. a koncem v 16:00 hod.

Pro koho?

Určeno pro učitele ZŠ a SŠ. Primárně pro učitele geografie (zeměpisu). Ale společně s nimi jsou vítáni i učitelé ostatních aprobací.

Kde?

Budova G Technické univerzity v Liberci, Univerzitní nám.

Za kolik?

Zdarma. Díky finanční podpoře NPI a FP TUL.

Jaký byl ročník 2023?

Informace

Registrace

Přihlašování na konferenci již není možné.

Kontakty

 • Program: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | 734 396 927

 • Registrace: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Na co se můžete těšit?

Program konference, z něhož si vybere každý.

Konferenční program zahrne jak přednášky, tak praktické ukázky a workshopy. Naše akce vytváří příjemný prostor pro setkání odborníků z univerzit,  učitelek a učitelů z praxe základních a středních škol a expertů dalších odborných pracovišť. Těšit se můžete na desítku referátů a nabídku tematicky pestrých hodinových workshopů.

Seznamte se s přednášejícími a jejich tématy, které nyní představujeme ve stručných popisech. Přihlašování na workshopy je požadováno předem (mimo jiné z důvodu přípravy techniky a zajištění licencí pro účastníky) a bude možné vyplněním formuláře zaslaného registrovaným účastníkům. 

káva a dobrota na uvítání

8:30 až 9:15

Registrace účastníků konference. A pozvání na ranní kávu a dobrotu z Koláčkovy cukrárny. Seznamte se z lektory a ostatními účastníky.

Část 1: Od teorie k praxi

9:20 až 10:30

Nejdříve zahájíme. A dále zazní čtyři referáty o digitální kompetenci a informatickém myšlení.

přestávka na kávu

10:30 až 10:50

Zveme vás na kávu nebo čaj. A na dobroty z Koláčkovy pekárny a cukrárny.

Část 2: příklady dobré učitelské praxe

10:50 až 12:00

A jde to! A víme jak no to. To vám představí šestice učitelů a učitelek ze základních a středních škol. Jejich ukázku budou inspirativní.

Oběěěd!

12:00 až 12:45

Aneb zlatý hřeb každé slušné události. Oběd pro nás připravuje bistro Hrnec z Jablonce nad Nisou. Vše hezky z vlastní výroby od polévky počínaje, přes výborný žitný chléb, pomazánky až po domácí houstičky a sladkou tečku.

část 3: Workshopy - tedy pracovní semináře

12:45 až 15:00

A nyní čas na praxi: každý z účastníků si může vybrat dva workshopy připravené a vedené zkušenými lektory.

Část 4: Proč to stále nejde?

15:10 až 16:00

Na závěr celého konferenčního dne vás pozveme na poslední kávu, poslední dobroty od Koláčků a povídání u (skoro) kulatého stolu. Jeho tématem budou otázky, které nás, lidi z různých částí praxe vzdělávání, zajímají.

Proč to stále nejde, když na mnoha dobrých příkladech vidíme, že pro žáka jsou digitální technologie zapojované do vzdělávání přínosem? Co dělat a kdo to udělá?

A bude druhý ročník konference DigiGeo?

Na začátek

Na konferenci jste se setkali s...

Jiří Šmída

FP TUL

Jan Berki

FP TUL

Vojtěch Blažek

PF JČU

Darina Mísařová

PF MUNI

Ondřej Riljak

ZŠ Lada Česká Lípa

Martin Hušek

ZŠ Velké Popovice

Helena Lánská

ZŠ Radostná

Tomáš Cinibulk

ZŠ Karla Hynka Máchy Doksy

Vojtěch Blažek

ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT

Jan Divíšek

GYMNÁZIUM A SOŠPG JERONÝMOVA LIBEREC

Dominik Rubáš

FP TUL

Sylva Vorlová

ARCDATA PRAHA

Podrobný program konference

Část 1: Od teorie k praxi (přednáškový blok)

9:30 až 10:30

V úvodu konference vám v hodinovém programu představíme čtyři příspěvky odborníků z vysokých škol, kteří se problematikou vzdělávání a didaktiky dlouhodobě zabývají. Jejich pohledy přitom nejsou stavěny na ryze teoretických studiích, ale pečlevě konfrontovány s praxí na základních i středních školách.  

Digitální kompetence v geografickém vzdělávání - kdy, proč a jak na ni?

Jiří Šmída, Katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky FP TUL

Digitální kompetence se sice objevila jako čerstvá novinka v dílčí revizi RVP platné od ledna 2021, ale na její potřebnost pro vzdělávání mladého člověka bychom mohli jen stěží nahlížet jako na něco nečekaného. Úvodní příspěvek představí roli digitální kompetence v RVP na příkladu jednoho konkrétního školního předmětu, geografie (zeměpisu). Upozorní na nutnost hledat pro každý z předmětů specifický digitální obsah, kterým učitel přispěje k budování celkové klíčové kompetence. V případě geografie jím jsou geografická digitální data, techniky a metody. Mezi ně na čelním místě nutno řadit mapové dovednosti potřebné pro práci s digitálními mapami, jakými jsou běžně dostupné webové mapy, ale i geografické informační systémy. V závěru příspěvku bude stručně informováno o plánované roli digitální kompetence v probíhající komplexní revizi českého národního kurikula.
Kontakt na přednášejícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vztah informatiky a jiného vzdělávacího obsahu

Jan Berki, Katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky FP TUL

Jak vypadají vzdělávací cíle tzv. nové informatiky se všichni mohli seznámit jednak v samotném RVP ZV, jednak v modelových ŠVP a také v učebních materiálech. Podívejme se společně na to, jak informatika přispívá k získávání digitální kompetence a jaké má styčné body s ostatními předměty. Může nějak vzdělávací obsah informatiky pomoci k naplnění očekávaných výstupů jiných oblastí a opačně? Hledejme cestu ke skutečnému propojování.
Kontakt na přednášejícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Proměny základního vzdělávání v perspektivě digitálních technologií

Vojtěch Blažek, Katedra geografie FP JCU

Digitální technologie na počátku 21. století definovaly novou průmyslovou revoluci, která je charakterizována digitalizací. Tyto významné ekonomické a společenské změny, ke kterým došlo, byly totiž usnadněny nebo jsou přímo způsobeny dramatickým nárůstem schopností a dostupnosti informačních a komunikačních technologií. Zažitá představa předmětu Informatika, nereflektuje vývoj v posledních letech. Rozmanitost a důležitost ICT dospěla do stádia, že je možné použít analogii s tím, jak je ve škole strukturována výuka mateřského jazyka. Nová generace žáků, již nejsou průkopníky v používání těchto technologií, ale s technologiemi se narodili a jsou běžnou součástí jejich každodenního života. Cílem nově zavedených digitálních kompetencí v rámci RVP je naučit žáky k způsobilému používání digitálních nástrojů, kriticky posuzovat a sdílet data a využívat digitální nástroje ke každodenní práci.
Kontakt na přednášejícího: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Projekt "GIT do škol"

Darina Mísařová, Katedra geografie FP MUNI

V ukázce budou představeny webové stránky projektu GIT do škol, kde lze najít řadu kompletně připravených a otestovaných geograficky zaměřených úloh, které rozvíjí geoinformační dovednosti žáků základních a středních škol. Tento web obsahuje také metodickou podporu k implementaci geoinformačních technologií do výuky. 
Kontakt na přednádnášející: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Část 2: Příklady dobré učitelské praxe

10:50 až 12:00

Není tomu tak, že bychom digitální technologie a jejich využití pro budování digitální kompetence objevovali na základních a středních školách až nyní. Příklady dobré praxe se to v Česku hemží. Jen je objevit a jejich autory pozvat za řečnický pultík.
To se nám na naší konferenci povedlo hned několikrát. Podívejte se, co nás čeká.

QR ve výuce - co skrývá tajenka

Ondřej Riljak a Gabriela Svobodová, ZŠ Lada Česká Lípa

Žáci pomocí odpovědí na otázky získávají indicie k dotvoření QR kódu. Pod ním následně najdou konkrétní webovou stránku. Cílem je rozvinout DG kompetence a dojít ke geografickému pojmu/informacím a ověřit jejich pravost.

S ArcGISem k zábavnějším a kvalitnějším hodinám zeměpisu

Martin Hušek, ZŠ Velké Popovice

Na svém příkladu rozvoje digitálních kompetencí dětí v hodinách zeměpisu na základní škole se zaměřím především na využití platformy ArcGIS v geografické výuce. Představím, jak konkrétně s dětmi využíváme placené žákovské účty od společnosti ARCDATA a jak zvládáme naplnit zeměpisné vzdělávací cíle z RVP prostřednictvím této platformy. Také zmíním, jaká úskalí a přínosy má takováto výuka zeměpisu, která více využívá digitální technologie, než je obvyklé. Úskalí se mohou týkat především technického vybavení, ale někdy také nutnou zvýšenou komunikací s vedením školy. Naopak přínosem bude pro děti následné efektivnější využití digitálních technologií v praxi.

Budování digitálních kompetencí žáků v rámci integrovaného předmětu Jeden svět na 2. stupni ZŠ Radostná

Helena Lánská, ZŠ Radostná
 • Technologie ve výuce jako nástroj nikoliv jako cíl.
 • Systematicky s BYOD.
 • Integrace výukových obsahů.
 • Možný pohled na význam tvorby příběhových map se žáky.

VR jako učební pomůcka

Tomáš Cinibulk, ZŠ Karla Hynka Máchy Doksy

Využití VR brýlí jako učební pomůcky pro lepší ilustraci a porozumění probíranému tématu.

Umět shrnout

Vojtěch Blažek, ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Práce je založena na pracovních listech a přístupu k internetovému atlasu. Nutností je zařízení, pomocí kterého mohou žáci pracovat s internetovým atlasem, kde srovnávají údaje, hodnotí je a v ideálním případě si utváří vlastní shrnutí. Cílem je budovat schopnost spolupráce ve skupinách, komunikační dovednosti, schopnost shrnout informace a zhodnotit vlastní pokrok.

Pátrání po předcích v digitalizovaných matrikách

Jan Divíšek, Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova Liberec

Ukázka využití digitalizovaných matrik a práce s mapovými servery při badatelsky orientované výuce.

Část 3: Workshopy

12:45 až 15:00

Pracovní semináře (workshop) jsou nejlepší příležitostí prožít na vlastní kůži možnosti uplatnění digitálních technologií ve výuce. Každý z konferenčních účastníků má možnost volby dvou termatických workshopů, které se odehrají v prostorách Technické univerzity v Liberci. Nezapomínáme ani na terénní formy a metody výuky, které se uskuteční v blízkosti konferenčních prostor.

Pro workshopy jsou vymezeny dvě hodinová okna: 12:45-13:45 (BLOK 1) a 14:00-15:00 (BLOK 2). Na workshopy je nutná rezervace místa (tedy jsou určeny jen pro předem přihlášené). Kapacita jednotlivých workshopů je omezena. 
Zde najdete úplný přehled připravených workshopů.

Mapujeme a tvoříme Mapy s příběhem

Sylva Vorlová, ARCDATA PRAHA

Mapovat své okolí – to je dobrodružství, které malé i velké vtáhne do děje. O to víc, když se pracuje nejen v počítači, ale taky s tabletem či mobilem a navíc v terénu. Bude to zábava, a přitom i skvělá zkušenost z oblasti digitální kompetence v geografii. Navíc se tu otevírá prostor přemýšlet o prostředí, ve kterém žijeme a třeba v něm i něco změnit.

Použité nástroje: ArcGIS StoryMaps.
Čas: 12:45-13:45.
Místo: počítačová učebna G308.

Workshop připraven ve spolupráci s partnerem konference, společností ARCDATA PRAHA.

Terénní výuka jako příležitost pro rozvoj digitální kompetence(nejen) v geografickém vzdělávání

Dominik Rubáš, Technická univerzita v Liberci

V rámci workshopu, který bude probíhat v blízkém okolí budovy G, budou účastníkům představeny rozličné mobilní aplikace a přístroje využitelné pro sběr (nejen) geografických dat v terénu. Vybraná získaná data budou zpracována a vizualizována. Účastník dále získá náměty na didaktické uchopení badatelsky orientované terénní výuky zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí a mezipředmětových vztahů.

Použité nástroje: PASCO, další mobilní aplikace.
Čas: 12:45-13:45 a 14:00-15:00.
Místo: začátek předsálí konferenční místnosti, následně univerzitní park.

Workshop připraven ve spolupráci s katedrou geografie FP TUL.

3D tiskárny a tisk pro podporu geografického vzdělávání

Jiří Šmída a Martin Prade, Technická univerzita v Liberci

3D tisk je ve školách a dalších školských zařízení (volnočasová střediska a domy dětí) v pozici náplně pro zájmové kroužky. Český výrobce s globálním působením PRUSA napomáhá rozšíření této digitální technologie vstřícnými programy pro vzdělávací instituce. Nicméně didaktický potenciál metody 3D tisku je stále nedostatečně zkoumaný. Na příkladu rozvoje cílů geografického vzdělávání si představíme část tohoto potenciálu. A budeme připraveni i zodpovědět konkrétní otázky pro vaše budoucí pokusy s 3D tiskem.

Použité nástroje: tiskárny PRUSA.
Čas: 12:45-13:45.
Místo: DigCompLab (Laboratoř digitální kompetence KGD FP TUL).

Workshop připraven ve spolupráci s katedrou geoinformatiky a didaktiky informatiky FP TUL.

Digitální herbář

Vojtěch Blažek, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Základy práce s aplikací ArcGIS Survey123. Ukázka využití Survey123 – cestovatelská soutěž studentů
KGE PF JU. Tvorba ukázkové aplikace „Digitálního herbáře“, jako mezipředmětového vztahu
geografie, informatiky a biologie + krátká ukázka použití v dalších aplikací platformy ArcGIS Online.

Použité nástroje: ArcGIS Survey123ArcGIS Online.
Čas: 14:00-15:00.
Místo: počítačová učebna G308.

Workshop připraven ve spolupráci s partnerem konference, katedrou geografie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Desetiminutovky s Mapy.cz aneb Budujeme mapové dovednosti žáků

Jiří Šmída, Technická univerzita v Liberci

Mapové dovednosti jsou dlouhodobě součástí kurikula a významným požadavkem v obsahu geografického vzdělávání. Tyto dovedbnosti se přitom v různém míře odlišují v případě aktivního používání papírových a digitálních map. Na příkladu široce dostupné platformy webových map Mapy.cz představíme soubor krátkých úloh vhodných pro hodiny geografie (zeměpisu).

Použité nástroje: Mapy.cz.
Čas: 14:00-15:00.
Místo: DigCompLab (Laboratoř digitální kompetence KGD FP TUL).

Workshop připraven ve spolupráci s katedrou geoinformatiky a didaktiky informatiky FP TUL.

Část 4: Kulatý stůl a káva o třetí

15:10 až 16:00

Dříve, než se rozejdeme zpět do našich škol a dalších působišť, pojďme společně první konferenční rok uzavřít diskusí nad smyslem akce a jejího tématu. Zveme vás na kávu (či čaj) a dobroty z Koláčkovy pekárny a cukrárny. Rádi bychom slyšeli vaše názory na téma digitální komepetence a předmětového vzdělávání, revizi kurikula, úspěchy i bariéry. Krátká závěrečná moderovaná diskuse bude méně formální, snad o to více zajímavá.

O čem se budeme bavit?

Jak vyřešit technické problémy spojené s digitálními pomůckami?

Kde na to brát čas?

Kdo mi může pomoc?

Mám dovolit používat mobilní telefony?

Patří digitální technologie na terénní výuku (výlet)?

Jaká změna RVP by nám vyhovovala?

Patří GIS již na ZŠ?

Musí být digitálně kompetentní
i učitel?

Chceme druhý ročník DigiGeo?
A kdy?

Na začátek

Jaká je role digitální kompetence ve vzdělávání?

Otázky, které si klademe a odpovídáme na ně.

Patří digitální kompetence do hodin geografie/zeměpisu?

Ano, patří! A nejen do hodin geografie (či zeměpisu), ale i do jazyků, tělocviku, dějepisu. Všude. Digitální kompetence se stala zaslouženě další z klíčových kompetencí. A jen přispěním všech školních předmětů můžeme vzdělat digitálně kompetentního člověka.

Jaký je vztah digitální kompetence a nové informatiky?

I informatika se podílí na budování klíčové digitální kompetence. Hlavní vzdělávací cíl (nové) informatiky se ale odlišuje - je jím informatické myšlení.

Lze uplatnit geografické digitální kompetence v ostatních školních předmětech?

Ano, lze. Práce s webovými mapami, GPS, se zdroji digitálních geografických dat jsou jen vybranými příklady uplatnění digitálních dovedností osvojených v geografickém vzdělávání v ostatních předmětech. 

Na začátek


Kde nás najdete? Jak se na místo konání workshopů dostat?

Budova G univerzitního kampusu

Hlavní konferenční prostor: 3. patro, "Malá aula" G312

Konference se odehraje v prostorách moderní univerzitní budovy G, která je součástí univerzitního kampusu v blízkosti ulice Husova. Setkáme se v tzv. malé aule (označení G312) na 3. patře budovy. Cestu pro vás označíme navigací.

A místo poznáte i podle vůně čerstvé kávy, která pro všechny příchozí bude připravena.

 • Přesná adresa: Univerzitní nám. 1410, 461 17 Liberec (Mapy Google)

 • Doprava MHD: kampus a budova G jsou nejlépe dostupné autobusy MHD č. 15 a 19 (ze zastávky na místo konání 3 minuty). Pro další informace doporučujeme např. Mapy.cz.

 • Doplňující možností MHD je tramvaj č. 2 a 3, zastávka Botanická zahrada, pěšky (trasa) na místo akce 10 minut (tramvaj od vlakového nádraží a centrální MHD stanice Fügnerova směr Lidové sady - Zoo), více viz Mapy.cz.

 • Parkování: může být vzhledem k velkému vytížení kampusu komplikované, vyhraďte si dostatek času na hledání místa v okolí kampusu, a to i ve větší vzdálenosti.


Od roku 2014 spolupracujeme s radnicí v Liberci (mapy Direction) a festivalem Anifilm na vývoji speciálních map města pro turisty a návštěvníky. Mapy si můžete stáhnout zdarma z webových stránek naší Katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky

Na začátek

Konferenci vám doporučují

prof. Jan Picek
děkan FP TUL

PŘEVZAL ZÁŠTITU NAD KONFERENCÍ

Mám radost pokaždé, když se na fakultě potkáváme s učiteli. A těší mě dvojnásob návrat absolventů. Taková setkání jsou pro nás všechny inspirující.

Jiří Šmída
vedoucí KGD FP TUL

konferenci připravuje a koordinuje

Vždy jsem věřil, že bez digitální kompetence nelze považovat geografickou gramotnost za úplnou. A mám upřímnou radost z každého příkladu dobré praxe učitelů.

Na začátek

Máte dotazy? Napište nám.

 • Registrace - přihlášky - změny - dotazy k registracím

  Tomáš Hurt

  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | tel. 732 374 573
 • Program - poster - partneři akce - web

  Jiří Šmída

  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | tel. 734 396 927
Na začátek

Organizační výbor konference

Aneb, kdo konferenci připravuje:

předseda
Jiří Šmída

FP TUL

Tomáš Hurt

FP TUL

Vojtěch Splavec

NPI

Daniel Vrbík

FP TUL

Martin Prade

FP TUL

Tomáš Bendl

FP TUL

Dominik Rubáš

FP TUL

Programový výbor konference

Aneb, kdo konferenci připravuje:

předseda
Jiří Šmída

FP TUL

Daniela Růžičková

NPI

Jan Berki

FP TUL

Vojtěch Blažek

PF JCU

Konferenci pro vás připravují

Další partneři akce

Na začátek