Skip to main content

Důležitá sdělení

SZZ učitelské informatiky – 19. 6. 2023
od 14.30 v učebně G4-MAT

ROZPIS předmětů pro navazující magisterské studijní programy učitelství informatiky

Co se děje na katedře

Festivalové mapy Anifilm vznikají na naší katedře

Tvorba map a dalších kartografických produktů je v současnosti téměř nemyslitelná bez použití geografických informačních systémů a dalších digitálních technologií. Na katedře geoinformatiky a didaktiky informatiky se praktickou kartografií zabýváme přinejmenším od roku 2014, kdy jsem vydali tiskem první mapu pro podporu cestovního ruchu v regionu. Nyní se můžete na chodbě budovy G v prostoru KG...

Kde pracují geoinformatici?

Studium na vysoké škole se někdy zdá být hromadou teorie, v níž se studentovi ztrácí vize jeho profesního uplatnění po jejím absolvování. Jak to napravit? Třeba návštěvami pracovišť s odborníky, kteří studovali podobné programy a nyní je rozvíjí v projektech, v podnikání, v řízení společností. Pro studenty našich kurzů GIS a DPZ jsme připravili exkurzi do společnosti ARCDATA PRAHA a do agentury...

Konference DigiGeo Liberec 2023

O digitálních kompetencích ve škole nejen teoreticky, ale i prakticky. Takový je cíl nové konference naší nové katedry. Již v pátek 12. 5. se setkají učitelé zajímající se o téma (relativně) nové klíčové kompetence v našem národním kurikulu. Digitální kompetence patří do každé školy a každé hodiny. Ale jak na to?  Přijeďte do Liberce a řešení najdeme. Více informací na webu konference.

Adaptace DigCompLab

V nejvyšším podlaží budovy G mělo kanceláře oddělení Erasmus. Věděli jste, že to prapůvodně měla být laboratoř sluneční energie? Aktuálně přebírá naše katedra tento prostor do své správy a začíná jej postupně adaptovat zpět na laboratoř. Ovšem bude se jednat o DigCompLab a aktivity v ní zaměříme na digitální kompetence. Již jsme změnili rozmístění nábytku a přesunuli sem první digitální techno...

Založení nové katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky

Na základě příkazu děkana č. 3/2022 vzniká k 1. 1. 2023 katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky. Bude využívat zkratku KGD.  Řízením katedry byl do úspěšného ukončení výběrového řízení na pozici vedoucího katedry pověřen Jiří Šmída. Katedra bude zajišťovat didaktickou přípravu ve studijních programech Informatika se zaměřením na vzdělávání (b...