Skip to main content

logo fp cmyk cz white

logo fp cmyk cz white

 • Co je cílem letní školy epidemiologie?

  Vytvoření odborné komunity využívající umělou inteligenci pro epidemiologii HAI.

 • Jaká nosná témata letní škola představí?

  Standardizované ECDC definice případů HAI.

  Surveillance a šetření outbreaků HAI.

  Evaluace systému surveillance HAI s použitím umělé inteligence.

  Sdílení zkušeností s používáním HAIDI.

 • Pro koho je letní škola určena?

  Cílovou skupinou kurzu jsou pracovníci oddělení nemocniční epidemiologie a hygieny v nemocnicích využívajících HAIDI.

  Jak bude letní škola probíhat?

  Letní škola zahrnuje celkem 21 vyučovacích hodin: 1/3 jejich rozsahu formou přednášky a 2/3 v podobě praktických cvičení.

  Přednášky shrnou poznatky o surveillance infekcí HAI a epidemiích a jejich šetření ve specifickém prostředí nemocnic, poznatky o digitálních nástrojích v epidemiologii a souvisejících aspektech kvality poskytování zdravotní péče.

  Praktická cvičení se zaměří na získání dovedností v pořízení dat a jejich analýze v rámci surveillance HAI, v hodnocení rizika při šetření outbreaků ve zdravotnickém zařízení. Workshopy budou zaměřeny na sdílení zkušeností z fungování surveillance HAI, z detekce a šetření outbreaků a uplatnění nástrojů umělé inteligence a na možnosti evaluace surveillance HAI využívající HAIDI.

  Zvláštní workshop se zaměří na společný postup v surveillance HAI využívající HAIDI.

  Pedagogický tým tvoří odborníci v oborech epidemiologie, veřejného zdraví, mikrobiologie, informatiky a umělé inteligence, geografie a geografických informačních systémů.

  Po absolvování získají účastníci certifikát s přidělením kreditů České lékařské komory, pro nelékaře certifikát o absolvování letní školy.

  25 účastníků

  kapacita akce

  Stravování

  Drobné občerstvení pro kávové přestávky poskytne pořadatel, ostatní stravu si hradí účastníci.

  Ubytování

  Účastníci si zajišťují  samostatně a na vlastní náklady. Pro zájemce jsme zajistili rezervaci omezené kapacity ubytování na kolejích Technické univerzity v Liberci.

  Při rezervaci uveďte do poznámky formuláře "LŠ2024".

  Přihlášky

  Registraci proveďte individuálně a doplňte krátké résumé s důvodem k účasti. Organizátoři si vyhrazují možnost prioritizace uchazečů.

  Letní školu pro vás připravují

  MUDr. Jana Prattingerová

  Jana Prattingerová je lékařka se specializací v oboru epidemiologie, absolventka European Programme for Intervention Epidemiology Training.

  Čínské přísloví říká "Učitel otevírá dveře, ale vstoupit musíš sám" , tak prosím vstupte.

  MUDr. Vladimír Príkazský, CSc.

  Vladimír Príkazský je lékař se specializací v epidemiologii. Má zkušenosti se vzděláváním terénních epidemiologů doma i v zahraničí. 
  Učitel zapaluje a student hoří!

  Další lektoři

  • doc. RNDr. Marek Petráš, PhD.
   3. LF UK Praha
  • Mgr. Jiří Šmída, Ph.D.
   FP Technická univerzita v Liberci
  • Mgr. Iva Dolinová, Ph.D.
    Krajská nemocnice Liberec a. s.
  • Experti firmy Datlowe, s. r. o
  Na začátek

  Máte dotazy? Napište nám.

  REGISTRACE - PŘIHLÁŠKY - ZMĚNY - DOTAZY K REGISTRACÍM

  MUDr. Jana Prattingerová

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Telefon: 

  REGISTRACE - PŘIHLÁŠKY - ZMĚNY - DOTAZY K REGISTRACÍM

  MUDr. Vladimír Príkazský, CSc.

  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Telefon: 

  Na začátek


  Kde nás najdete?

  Budova G univerzitního kampusu

  kde se letní škola odehraje?

  Letní škola proběhne v moderních prostorách budovy G, která je součástí univerzitního kampusu v blízkosti ulice Husova. Setkávat se budeme v tzv. zasedačce FP na 4. patře budovy a v DigiCompLab v 5. patře. Cestu pro vás označíme navigací.

  A místo poznáte i podle vůně čerstvé kávy, která pro všechny příchozí bude připravena.

  • Přesná adresa: Univerzitní nám. 1410, 461 17 Liberec (Mapy Google)

  • Doprava MHD: kampus a budova G jsou nejlépe dostupné autobusy MHD č. 15 a 19 (ze zastávky na místo konání 3 minuty). Pro další informace doporučujeme např. Mapy.cz.

  • Doplňující možností MHD je tramvaj č. 2 a 3, zastávka Botanická zahrada, pěšky (trasa) na místo akce 10 minut (tramvaj od vlakového nádraží a centrální MHD stanice Fügnerova směr Lidové sady - Zoo), více viz Mapy.cz.

  • Parkování: může být vzhledem k velkému vytížení kampusu komplikované, vyhraďte si dostatek času na hledání místa v okolí kampusu, a to i ve větší vzdálenosti.


  Od roku 2014 spolupracujeme s radnicí v Liberci (mapy Direction) a festivalem Anifilm na vývoji speciálních map města pro turisty a návštěvníky. Mapy si můžete stáhnout zdarma z webových stránek naší Katedry geoinformatiky a didaktiky informatiky

  Na začátek

  Letní školu pro vás připravují

  Další partneři akce